Контакти

Контактнi телефони:
(044) 22-11-217
(044) 22-11-261

E-mail: office@spich.com.ua

Страхування майна

Страхувальниками можуть бути юридичними особи усіх форм власності та дієздатні громадяни.

Страхуванню підлягають майнові інтереси Страхувальника, пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном.

Страхуванню підлягає  нерухоме  та  рухоме майно, а саме:   

- будівлі (будівельні споруди (виробничі, адміністративні, соціально-культурного призначення, громадського користування, житло), збудовані з дерева, цегли, каменю, бетону або є суцільнометалевими  конструкціями. Тимчасові споруди, намети та інші підсобні приміщення, споруджувані для проміжних цілей, страхуються тільки в тому разі, якщо це передбачено додатковими умовами  договору  страхування.)

- Господарчі будівлі (гаражі, навіси, криті площі, склади, огорожі (захисні  засоби) тощо.

- Споруди (комунікації, системи, апарати, станки, передаточні механізми та силові машини, інші механізми та пристрої виробниче-технологічного циклу за умови, що всі їхні елементи розташовані в тому технологічному зв'язку між собою та використовуються для тих речовин та матеріалів, які відображені в технічному регламенті, монтажно-технічних схемах та інших документах, які описують виробничий Цикл.)

- Транспортні засобами (автомобілі, трактори, електрокари, мотоцикли та  інші   самохідні   механізми,    які   виконують транспортні,   тяглові,   збиральні   та   інші  роботи.)

- товарно-матеріальні цінності (продукція, сировина, матеріали як власні, так і придбані Страхувальником з метою їх переробки, а також запаси товарів на складах, у магазинах, в незавершеному виробництві)

Застрахованим також може бути:

- внутрішнє   та   зовнішнє   оздоблення   будівлі,  предмети   інтер'єру, обстановка,   електроприлади та інше;

- майно придбане  Страхувальником у  кредит;

- майно отримане Страхувальником за договором оренди, прокату, лізингу, найму  якщо   воно   не   застраховане   орендодавцем;

- майно прийняте Страхувальником у  заставу.

Страхувальником може  бути  укладено   договір  страхування   всього майна  або  частини майна:  окремого об'єкта,   машин,   будівель,  обладнання,  інших  товарно-матеріальних  цінностей  у  повній   вартості,  зокрема майна,  переданого  в  оренду,  лізинг,  прокат.

Страхові ризики:

1. Пожежа – відшкодовуються збитки, пов’язані з пошкодженням або загибеллю застрахованого майна внаслідок пожежі. Під пожежею розуміється виникнення вогню, здатного самостійно поширюватись поза місцями, спеціально призначеними для розведення та підтримки вогню. 

2. Стихійні явища – пошкодження  або загибелі застрахованого майна внаслідок стихійних лих, а саме: бурі, вихору, землетрусу, удару блискавки, виверження вулкану, обвалу, зсуву, паводку, повені, селю, просідання ґрунту, дії ґрунтових вод, надзвичайних для даної місцевості морозів та снігопадів, граду, зливи.

3. Аварії водопровідної, каналізаційної або опалювальної системи, а також системи пожежегасіння, за винятком спринклерної - відшкодовуються збитки, пов’язані з завданням шкоди застрахованому майну внаслідок аварії однієї з перерахованих вище систем та витрати Страхувальника на усунення несподіваних поломок та збитків від несподіваного замерзання трубопроводів даних систем, а також витрати по розморожуванню зазначених трубопроводів та витрати по розчищенню застрахованих приміщень після страхового випадку.  

4. Вибуху  парових котлів, газосховищ, газопроводів, машин – відшкодовуються збитки, пов’язані з пошкодженням або загибеллю застрахованого майна внаслідок вибуху парових котлів, газосховищ, газопроводів, машин.

5. Протиправних дії третіх осіб – відшкодовуються збитки, яких зазнав Страхувальник внаслідок протиправних дій третіх осіб ( викрадення застрахованого майна через крадіжку зі зломом або пограбування, пошкодження та/або знищення застрахованого майна внаслідок протиправних дій третіх осіб (хуліганство,  розбійний  напад).     

Для забезпечення оптимального страхового захисту свого майна наші клієнти мають можливість обрати будь-які ризики із запропонованих.

Розмір страхової суми встановлюється за домовленістю між Страховиком та Страхувальником у межах вартості майна на момент укладання договору страхування або внесення змін до нього, якщо інше не передбачено договором страхування або законодавством України.

a1Вартість майна, що приймається на страхування, як правило, може відповідати:

- ринковій вартості;

- заставній вартості;

- орендній вартості;

- залишковій вартості (за вирахуванням зносу) заміщення (відтворення) майна;

- первісній вартості майна за даними бухгалтерського обліку;

- залишковій вартості майна за даними бухгалтерського обліку (первісна вартість за вирахуванням зносу);

- договірній вартості.


Страхова сума може бути встановлена окремо по кожному застрахованому об'єкту або сукупності об'єктів (групах, категоріях майна).

Страхова сума може бути встановлена у розмірі 100 відсотків вартості майна або  певної частки вартості майна.

Договір страхування передбачає безумовну франшизу (частина збитку, яку Страховик не відшкодовує і яка у всіх випадках віднімається від суми страхового відшкодування.)

Розмір страхового платежу розраховується виходячи із розміру страхової суми й величини страхового тарифу.

Величина страхового тарифу залежить від:

- виду та типу майна;

- обраного переліку страхових ризиків;

- строку дії договору страхування;

- умов сплати страхового платежу тощо.

 

Сплата страхового платежу можлива частинами.

Строк дії договору страхування визначається сторонами при його укладенні, Договір страхування може діяти від 1 місяця до 1 року.

Територія дії договору страхування – адреса, за якою знаходяться нерухоме або рухоме майно ЗВОРОТНИЙ ДЗВІНОК

Им'я :
Телефон :

ПУБЛІКАЦІЇ

Создание сайтов 2016 ©

LookMYinfo