Контакти

Контактнi телефони:
(044) 22-11-217
(044) 22-11-261

E-mail: office@spich.com.ua

Страхування перевезення небезпечних вантажів

Страхування   відповідальності   суб'єктів    перевезення небезпечних  вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів
 
Страхування відповідальності під час перевезення небезпечних вантажів здійснюється на підставі постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку й правил проведення обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів» від 1 червня 2002 року № 733 (із змінами) (Постанова). 
  Страхувальники – це суб'єкти перевезення небезпечних вантажів, а саме: 
- відправник небезпечного вантажу 
- перевізник небезпечного вантажу  
- одержувач небезпечного вантажу  
     
Об'єктом  страхування  відповідальності  суб'єктів перевезення   небезпечних  вантажів  є  майнові  інтереси,  що  не суперечать законодавству, пов'язані з  відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди  життю,  здоров'ю фізичних осіб,  навколишньому  природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб під час перевезення небезпечних вантажів у порядку, визначеному законодавством. 
 
Треті особи - фізичні та юридичні особи, яким заподіяна шкода у  зв'язку  з  настанням  негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів. 
 
Страховий випадок - будь-яка  подія  під  час  перевезення небезпечних   вантажів,  внаслідок  якої  заподіяна  шкода  життю, здоров'ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних   та   юридичних   осіб   і   виникла   цивільно-правова відповідальність страхувальника щодо відшкодування цієї шкоди. 
 
Страхова сума  за  кожну  повну та неповну тонну небезпечного вантажу встановлюється залежно від класу небезпеки вантажу відповідно до Постанови
 
Страховому  відшкодуванню підлягає пряма шкода, заподіяна Страхувальником життю, здоров’ю й майну третіх осіб, навколишньому природному середовищу при навантаженні, перевезенні або розвантаженні небезпечних вантажів.
 
1) на  відшкодування  шкоди,  заподіяної  життю  та  здоров'ю третіх осіб,  - 50 відсотків страхової суми,  у тому числі на одну особу страхова сума встановлюється: 
у разі відшкодування шкоди спадкоємцям  особи,  яка  загинула (померла)  внаслідок  страхового випадку,  - 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 
у разі призначення потерпілій третій особі I,  II і III групи інвалідності   -   відповідно   450,  375,  250  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 
за кожний день непрацездатності потерпілої  третьої  особи  - один  неоподатковуваний мінімум доходів громадян,  але не більш як 250 неоподатковуваних  мінімумів  доходів  громадян  за  весь  час втрати працездатності; 
2) на    відшкодування    шкоди,   заподіяної   навколишньому природному середовищу, - 30 відсотків страхової суми; 
3) на відшкодування шкоди, заподіяної майну третіх осіб, - 20 відсотків страхової суми. 
 
Розмір   страхових   тарифів  установлюється  у  відсотках страхової суми та  визначається  залежно  від  класу  небезпечного вантажу та виду транспорту згідно з додатком 1 до Постанови. 
 
Франшиза встановлюється у розмірі до 1 % (обчислюється  із  страхової суми під час відшкодування шкоди,  заподіяної третім особам).
 
Строк дії договору страхування
Договорів страхування може бути укладений  за наступних варіантів:
- разовий договір страхування діє тільки під час одного перевезення вантажу; 
- генеральний договір страхування укладається, як правило, на 1 рік і діє під час багаторазових перевезень. 
 
Територія дії договору страхування – територія України у напрямку або в межах маршруту транспортування вантажу.

 ЗВОРОТНИЙ ДЗВІНОК

Им'я :
Телефон :

ПУБЛІКАЦІЇ

Создание сайтов 2016 ©

LookMYinfo