Контакти

Контактнi телефони:
(044) 22-11-217
(044) 22-11-261

E-mail: office@spich.com.ua

Страхування об´єктів підвищеної небезпеки

 Страхування    цивільної    відповідальності    суб'єктів  господарювання за шкоду,  яку  може  бути  заподіяно  пожежами  та  аваріями    на    об'єктах    підвищеної    небезпеки,   включаючи  пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність  на якихтможе призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру

Цей вид страхування здійснюється згідно «Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України  від 16 листопада 2002 р. №1788 (із змінами) (Постанова).
Страхувальниками є суб'єкти   господарювання,   яким   об'єкти підвищеної   небезпеки   належать   на  праві  власності,  повного господарського  відання  або  оперативного   управління   чи   які користуються або володіють об'єктами підвищеної небезпеки. 
 
Треті особи - фізичні  та  юридичні  особи, яким може бути заподіяна або заподіяна пряма шкода внаслідок пожежі та/або аварії на  об’єкті  підвищеної  небезпеки, крім осіб, які несанкціоновано перебували  на  об’єкті  підвищеної  небезпеки.
 
Страховим  випадком  вважається  заподіяння  прямої  шкоди третім особам внаслідок пожежі та/або аварії на об'єкті підвищеної небезпеки під час дії  договору  обов'язкового  страхування, внаслідок чого виникає обов'язок  страховика  здійснити  виплату страхового відшкодування. 
 
Страхова  сума  визначається за кожним конкретним об'єктом підвищеної небезпеки   відповідно  до  категорії  небезпеки, встановленої у додатку 1 до Постанови, і дорівнює: 
 
 для  групи об'єктів 1 категорії небезпеки – 11 560 000 гривень; 
 для  груп  об'єктів  2 категорії небезпеки – 4 046 000 гривень; 
 для  груп  об'єктів  3 категорії небезпеки – 2 601 000 гривень. 
 
Франшиза не більш 1% страхової суми, і не може поширюватися на страхову виплату за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю третіх осіб.   
  Страхові виплати проводяться у такому розмірі: 
 
     1)  на  відшкодування  шкоди,  заподіяної  життю  та здоров’ю третіх  осіб внаслідок настання страхового випадку, - 50 відсотків страхової  суми,  у тому  числі  на  одну  особу страхова виплата встановлюється: 
     у  разі  виплати страхового відшкодування спадкоємцям третьої особи, яка загинула (померла), - 500000 гривень; 
     у   разі   встановлення  третій  особі  I,  II  і  III  групи інвалідності - відповідно 450000, 375000 і 250000 гривень; 
     за  кожний  день  непрацездатності  третьої особи - у розмірі 1/15   мінімальної   заробітної  плати,  встановленої  на  початок календарного  року,  але  не  більш  як 100000 гривень за весь час втрати працездатності;
     2) на  відшкодування  шкоди,  заподіяної  природним ресурсам, територіям та об'єктам природно-заповідного фонду,  - 30 відсотків страхової суми; 
     3) на   відшкодування   шкоди,   заподіяної    майну   третіх осіб, - 20 відсотків страхової суми. 
 
Строк дії договору страхування: 1 рік.
 
Розмір  максимального  страхового   тарифу   у   відсотках страхової  суми  на  12 місяців визначається залежно від категорії небезпеки об'єкта підвищеної небезпеки і становить: 
 
     для  груп  об'єктів  1  категорії  небезпеки - 0,44 відсотка; 
     для  груп  об'єктів  2  категорії  небезпеки - 0,18 відсотка; 
     для  груп  об'єктів  3  категорії  небезпеки - 0,12 відсотка.


ЗВОРОТНИЙ ДЗВІНОК

Им'я :
Телефон :

ПУБЛІКАЦІЇ

Создание сайтов 2016 ©

LookMYinfo