Контакти

Контактнi телефони:
(044) 22-11-217
(044) 22-11-261

E-mail: office@spich.com.ua

Авіаційне страхування цивільної авіації

 Авіаційне страхування цивільної авіації

 
Страхування цивільної авіації здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2002 року № 1535 «Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації»
 
Страхувальниками можуть бути:
-   українські експлуатанти повітряних   суден,  повітряні  перевізники,  які  мають  право здійснювати пасажирські та вантажні перевезення, особи, які мають право  власності на повітряне судно,  та особи,  які є замовниками авіаційних робіт. 
- іноземні експлуатанти  повітряних суден під час виконання ними польотів у повітряному просторі України в частині відповідальності за  шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, пошті, вантажу та третім особам. 
 
Обов'язкове  авіаційне   страхування   цивільної  авіації проводиться з метою забезпечення захисту інтересів  експлуатантів, пасажирів, третіх осіб і включає: 
 
- страхування повітряних суден – відшкодування шкоди пов’язаної з повною загибеллю повітряного судна або ж пошкодженням окремих його частин, систем та елементів конструкції;
- страхування відповідальності експлуатанта повітряного судна за шкоду, заподіяну третім особам, та відповідальності повітряного перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, пошті, вантажу – відшкодуванням шкоди заподіяної життю і здоров’ю пасажирів, а також за шкоду заподіяну багажу, поклажі, пошті, вантажу;
- страхування членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу - відшкодуванням шкоди заподіяної життю і здоров’ю членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу (смерть, інвалідність, тимчасова втрата працездатності) під час виконання ними службових обов'язків (з початку передпольотної підготовки до закінчення  післяпольотних  робіт).
 
Додатково з метою забезпечення більшого та різнобічного страхового покриття можливе розширення застрахованих ризиків:
- страхування запасних частин;
- страхування військових ризиків.
 
Страхові випадки
При страхуванні повітряних суден страховим випадком вважається:
- Повна загибель повітряного судна (повною загибеллю повітряного судна вважається: повна втрата повітряним судном здатності виконувати політ у зв’язку з руйнуванням основних елементів несучих конструкцій (планера), або у разі, коли компетентною комісією встановлено, що аварійний ремонт цього повітряного судна технічно неможливий чи економічно недоцільний)
- втрата повітряного судна у зв’язку з вимушеною посадкою на важкодоступну та непридатну для евакуації цього повітряного судна місцевість або економічною недоцільністю його евакуації;
- зникнення повітряного судна безвісти, коли повітряне судно, яке виконувало плановий політ у період дії договору страхування, не прибуло в пункт призначення і заходи щодо його розшуку протягом 60 діб не дали наслідків, або коли його розшук офіційно припинено до закінчення зазначеного терміну.
- пошкодження окремих частин повітряного судна, систем та елементів його конструкції.
 
При страхуванні відповідальності експлуатанта повітряного судна за шкоду, заподіяну третім особам, та відповідальності повітряного перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, пошті, вантажу страховим випадком вважається:
- подія за участю повітряного судна Страхувальника, внаслідок якої настає його цивільна відповідальність за шкоду, заподіяну життю, здоров’ю фізичних осіб, та збитки, завдані майну фізичних і юридичних осіб;
- подія, внаслідок якої настає відповідальність страхувальника за шкоду, заподіяну життю і здоров’ю пасажирів;
- подія, внаслідок якої настає відповідальність страхувальника за затримку пасажирів;
- подія,   внаслідок   якої   настає   відповідальність   страхувальника   за   шкоду  (втрату, пошкодження, зіпсуття, затримку), заподіяну багажу, речам (ручній поклажі).
 
При страхуванні членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу страховим випадком вважається:
- Подія, внаслідок якої заподіяна шкода життю і здоров’ю членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу (смерть, інвалідність, тимчасова втрата працездатності) під час виконання ними службових обов’язків (з початку передпольотної підготовки до закінчення післяпольотних робіт).
 
Розмір страхової суми визначається за домовленістю між страховиком і страхувальником та зазначається у кожному конкретному договорі страхування.
 
Розмір франшизи зазначається у договорі страхування. 
 
Страховий тариф визначається при укладанні конкретного договору страхування.
 
Строк дії договору страхування – до 1-го року.
 
Виплата страхового відшкодування: при страхуванні повітряних суден та при страхуванні відповідальності експлуатанта повітряного судна за шкоду, заподіяну третім особам, та відповідальності повітряного перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, пошті, вантажу, розмір страхового відшкодування залежить від розміру фактичного збитку, визначається у межах страхової суми і згідно умов договору страхування. 
 
При страхуванні членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу, страхова виплата здійснюється:
- у разі загибелі або смерті застрахованої особи внаслідок страхового випадку спадкоємцю загиблого (померлого) – у розмірі страхової суми, встановленої для кожної застрахованої особи;
- у разі встановлення застрахованій особі інвалідності 
І групи – у розмірі 100 % страхової суми; 
ІІ групи – 80 % страхової суми; 
ІІІ групи – 60 % страхової суми;
- у разі тимчасової втрати працездатності застрахованою особою за кожну добу – в розмірі 0,2 %, але не більше 50 % страхової суми.


ЗВОРОТНИЙ ДЗВІНОК

Им'я :
Телефон :

ПУБЛІКАЦІЇ

Создание сайтов 2016 ©

LookMYinfo