Контакти

Контактнi телефони:
(044) 22-11-217
(044) 22-11-261

E-mail: office@spich.com.ua

Архів

 Конкурс щодо проведення аудиту фінансової звітності

   ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СПІЧ» проводить конкурс з метою  вибору на конкурсних засадах суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності

Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми для проведення аудиту фінансової звітності ТДВ «СК «СПІЧ» за 2018 рік.

У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності,, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» до суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний  інтерес, включені до відповідного Реєстру.

Відомості про замовника:

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СПІЧ»

ЄДРПОУ  32123558

Місцезнаходження: вул.Артема, 154в, м.Донецьк, 83004.

Більш детальна інформація міститься на сайті http://spich.in.ua

Відомості про послуги:

Послуги з аудиту – аудиторська перевірка повного пакету річної фінансової звітності Замовника з метою висловлення незалежної думки аудитора про те, чи фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Замовника на 31.12.2018р., його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату,  відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, а також висловлення незалежної думки аудитора щодо річної спеціалізованої звітності страховика ТДВ «СК «СПІЧ», з наданням аудиторських звітів про фінансовий стан до Нацкомфінпослуг

       Аудиторська фірма повинна відповідати таким вимогам:

  • інформація про аудиторську фірму внесена до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
  • достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу: за основним місцем роботи має працювати не менше п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності;
  • за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15% загальної суми доходу від надання аудиторських послуг та відсутні обмеження, пов’язані з тривалістю надання послуг цьому підприємству. 

Не допускаються до участі в конкурсі аудиторські фірми, які: 

  • не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та цим Умовам;
  • подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.

Для участі у конкурсі претенденти подають такі документи:

  • Основні відомості про суб’єкта аудиторської діяльності (реєстраційна інформація, види діяльності, посадові особи та інше);
  • копії передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів, договору страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами;
  • довідку про наявність досвіду надання аналогічних послуг;
  • цінову пропозицію щодо розміру оплати за договором та розрахунок вартості послуг;
  • будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною. 

Інформація про процедуру:

            Дата початку проведення конкурсу – 16 січня 2019 року

           Кінцевий строк подання документів – 18 січня 2019 року до 18 годин 00 хвилин

Дата проведення конкурсу – 21 січня 2019 року об 11 годині 00 хвилин

Документи слід надсилати лише в електронному вигляді  (скани оригіналів документів, довідкову інформацію з печаткою організації та підписом керівника)  на електронну пошту: a.nalivayko@spich.com.ua. У рубриці “Тема” електронного листа прохання вказати “Конкурс на аудиторські послуги”.

Контактна особа: юрисконсульт Наливайко Антон Валерійович   (044) 221-12-61.

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться.

Додаткова інформація про діяльність ТДВ «СК «СПІЧ» може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу.

Про результати конкурсу учасників, що приймали участь, буде повідомлено електронною поштою.ЗВОРОТНИЙ ДЗВІНОК

Им'я :
Телефон :

ПУБЛІКАЦІЇ

Создание сайтов 2016 ©

LookMYinfo